High School – Tłumaczenie Na Polski

EnglishI offered sun shades, after I was in faculty, to all the children in high college. HIGH SCHOOL href=”https://www.blingdot.com/” target=”_blank”>HIGH SCHOOL

Jako uczeń sprzedawałem okulary przeciwsłoneczne wszystkim dzieciakom z liceum.

English(Laughter) This become being bought to highschool directors for 900 bucks a bit.

(Śmiech) Sprzedawano to dyrektorom szkół średnich za 900 dolarów od sztuki.

EnglishSo that is the lab at the high school, and the principal there is in love with this room.

Więc to jest laboratorium w szkole. ~~~ Główną ideą jest zakochanie się w nim.

EnglishDo you recall the tale of Odysseus and the Sirens from HIGH SCHOOL excessive college or junior excessive college?

Czy pamiętacie ze szkoły średniej albo podstawowej opowieść o Odyseuszu i Syrenach?

EnglishI got plenty extra crucial cases on my table… than a few excessive-school tempest in a teapot.

Mam wiele ważniejszych spraw na moim biurku… niż jakieś napalone, licealne historyjki.

EnglishIn excessive college, I took a bus to school an hour every manner every day.

Będąc w liceum jeździłem do szkoły autobusem, godzinę w jedną stronę, każdego dnia.

EnglishAnd he and his crew of junior-high school college students have been doing real technology.

On i jego zespół licealistów zajęli się tymi badaniami na poważnie.

EnglishAnd the Cambodians have absolutely managed the Hayden Planetarium from their excessive college.

Kambodżanie mogli kontrolować Planetarium Haydena ze swojego liceum.

EnglishIn four years of excessive faculty… we haven’t stated one phrase to each other.

Przez cztery lata liceum nie odezwaliśmy się do siebie ani słowem.

EnglishI wish to draw interest to the excessive college dropout fee.

Chcę zwrócić uwagę na wskaźnik przedwczesnego kończenia nauki w szkole średniej.

EnglishAnd so for the remainingyears of my high faculty, I cut all my lessons.

I tak przez pozostałe dwa lata, jakie pozostały do ukończenia szkoły uciekałem z wszystkich lekcji.

EnglishI could throw a rock and hit a high college boy who can run quicker than 4:15.

Losowy chłopiec ze szkoły średniej potrafiłby biec szybciej.

EnglishI become beginning high faculty on the time. ~~~ I might say she changed into a junior, however I had in no way visible her before.

Byłem w pierwszej klasie liceum, ona chyba też, ale nie chodziła do mojej szkoły.

EnglishWhat my son did… turned into graduate 0.33 in his magnificence from excessive faculty.

To co dokonał mój syn to… był trzeci w swojej klasie z liceum.

EnglishTo be new at TED — it is like being the remaining excessive-college virgin.

Bycie nowym na TEDzie… to jak bycie ostatnim HIGH SCHOOL prawiczkiem w liceum.

HIGH SCHOOL EnglishThere are some thing like 500 high faculty chapters devoted to stopping the genocide in Darfur.

W szkołach średnich działa około 500 sekcji, które walczą o zaprzestanie HIGH SCHOOL ludobójstwa w Darfurze.

EnglishThe extraterrestrial beings mixed in with people across the vicinity of the junior excessive faculty.

Obcy pomieszali się z HIGH SCHOOL ludźmi wokół placu Szkoły Wyższej.

EnglishAnd I actually have children with excessive college diplomas that they can not study.

Mam również młodzież ze świadectwami ukończenia szkoły średniej, których nie potrafią przeczytać.

EnglishWhen I changed into in excessive college I simply failed to care in any respect about reading, until I had Mr.

W liceum w ogóle nie chciało mi się uczyć, póki nie spotkałam pana Carlocka.

EnglishThey have been truly excessive college classmates together on the equal excessive college in suburban Los Angles in the Sixties.

Chodzili do jednej klasy w liceum na przedmieściach Los Angeles w latach 60-tych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.